Brudnäbb

I Sverige använder vi ordet Brudnäbb för det/de barn som går före brudparet in i kyrkan. Detta motsvarar vad man på Engelska kallar Flower girl (för flickor) samt Page boy (för pojkar). Brudnäbb är egentligen inte ett begrepp som ska användas per barn som går före brudparet vilket det ofta gör utan för alla barn som utför denna ceremoni.

Man tror att ”iden” med brudnäbb och därmed barnens inblandning i ceremoning är för att symbolisera livets gång. Barnen tågar in först, sedan tärnor och marskalkar för att sedan efterföljas av det blivande brudparet. I vissa bröllop har även en brudnäbb en uppgift i att tex. strö blomblad längs det blivande brudparets väg samt att hålla i vigselringarna på en kudde.

I de bröllop där det finns en brudnäbb brukar det oftast vara 1 till 4 barn (mellan 3 och 9 år gamla) som väljs ut av det blivande brudparet. Brudnäbben brukar generellt sett vara släkt, på något sätt, till någon i brudföljet. Om någon eller båda parter i det blivande brudparet har barn brukar de oftast få agera brudnäbb.

Brudnäbben är i regel finklädda med blomserkransar i håret. Att använda blöja för lite yngre barn som ingår i brudnäbben är en bra ide för att undvika en oläglig olycka.

Lämna en kommentar