Hindersprövning

En hindersprövningen måste utföras, enlig lag, innan två peroner får ingå partnerskap eller gifta sig. Denna undersökning görs för att säkerställa att inga ”hinder”, tex. att någon av parterna redan är gift, att båda parter är myndiga, att parterna inte släkt etc. finns.

Ansökan om hindersprövning, SKV 7880, finns att hämta direkt via denna länk skatteverket.se eller hos det lokala skattekontoret eller försäkringskassan. Blanketten kring hindersprövningen ska fyllas i gemensamt av båda parter för att sedan lämnas in till skatteverket. Det går även att posta blanketten men då måste den vara bevittnad av två andra personer. Skatteverket skickar i sin tur, om inga hinder upptäcks, tillbaka ”Intyg om hindersprövning” samt ”Intyg om vigsel”. Dessa två blanketter ska senare ges till vigselförrättaren. Viktigt att tänka på är att en hindersprövningen endast gäller i 4 månader!

Innan man använde sig av hindersprövning fanns ”lysning”. Lysning hade samma syfte som hindersprövning, dvs. att upptäcka föreliggande hinder till varför två personer inte kan gifta sig. Då vi i västvärden, oftast, ingår äktenskap genom kyrkan fanns en stark koppling mellan kyrkan och lysning.

Här i Norden har lysning genomförts genom att prästen i 3 efterföljande gudstjänster annonserat att de två parterna i församlingen önskar ingå äktenskap för hela församlingen. Om det blivande brudparet ingick i olika församlingar skedde lysning i båda orterna. Genom att annonsera de pågående äktenskapsplanerna för hela församlingen, som med stor sannolikhet känner åtminstonde en av de två parterna, ges möjlighet för att vädra eventuella hinder. Man tror att skäl till hinder, historiskt sett, kunde vara nära släktskap, löfte om celibat samt redan ingånget äktenskap.

Fram till 1973 hade vi i Sverige lagkrav på lysning innan den ersattes av dagens hindersprövning. Även Danmark och Finland har tidigare använt sig av lysning i samma ändamål men även där har den lagstadgade lysningen avskaffats för att ersattas även där av en hindersprövning.

Att observera dock är att i Sverige, samt Danmark och Finland, finns möjlighet för lysning fortfarande kvar. Dock är syftet snarare att informera församlingen kring de planerade äktenskapen snarare än att säkerställa att inga hinder föreligger.

Lämna en kommentar