Vigselförrättare

En vigselförrättare är en person som äger rätt att viga två personer i ett juridiskt giltigt korrekt äktenskap.

Först år 2006 blev det juridiskt giltigt för en vigselförrättare att dels viga personer av olika kön såväl som av samma kön. Innan dess skiljde man alltså på en vigselförrättare som vigde personer av olika kön och en vigselförrättare som vidge personer av samma kön. Detta har år 2009 tagits bort i och med införandet av könsneutral äktenskapslagstiftning.

Om man önskar viga sig utanför Sveriges gränser kan man så göra på ambasader eller generalkonsulat där det bör finnas vigselförrättare som borgerligt kan viga personer eligt svensk lag.

Inom den Svenska kyrkan har en präst alltid rätt att utföra juridiskt giltiga äkenskap. Andra trossamfund kan även ges rätt att utföra giltiga äktenskap av staten. Dvs. ett juridiskt giltigt äktenskap kan utföras av, utöver präster, rabbin, imamer, pastorer eller andra religiösa ledare. Dock bör det tilläggas att dessa personer inte nödvändigtvis har rätt att viga personer av samma kön såvida de inte så utsetts av länssytrelsen.

Den Svenska Missionskyrkan har dock framfört synpunkter på att de inte kan acceptera en könsneutral äktenskapslagstiftning och önskar bibehålla sin syn på att äktenskap endast är till för personer av olika kön. Detta är inte ovanlig bland kristna trossamfund där även tex. Pingströrelsen och den Evangelistiska Frikyrkan inte stödjer den könsneutrala äktenskapslagstiftningen till 100%.

Lämna en kommentar