Varför skriver man äktenskapsförord?

Att skriva ett äktenskapsförord är allt annat än romantiskt, men det kan vara en otroligt viktig trygghet för dig och din ekonomi ifall äktenskapet trots allt slutar i skilsmässa. Att därför fundera ut hur ni vill att era ekonomier ska delas ger er mer säkerhet och leder inte till några överraskningar i ett senare skede. 

Men vad är ett äktenskapsförord och hur skriver ni ett? Detta och mycket mer tar vi reda på i denna artikel. 

Vad är ett äktenskapsförord? 

Ett äktenskapsförord är ett slags avtal där båda makarna bestämmer hur deras egendom kommer att fördelas ifall ert äktenskap leder till separation. Detta kan liknas vid en försäkring då man helst inte tecknar en för att man tror eller hoppas på att man kommer behöva använda den. Men skulle det vara så att det skulle behövas längre fram är många glada att de gjort det redan.  

Här bestämmer ni vad ni vill dela lika på ifall ert äktenskap leder till separation och vad för egendomar och ekonomiska delar som ska gå till vem.

Vill ni exempelvis dela lika på arv, eller egendomar som tillhör den ena partnern som funnits i hens familj från generation till generation eller vill ni att det ni äger sedan innan ska gå till den partner som det tillhör? Att bestämma er för dessa uppdelningar är därför otroligt viktiga innan ni väljer att gifta er. 

Varför har det blivit mer vanligt med äktenskapsförord idag? 

Idag kan man se att fler och fler äktenskapsförord skrivs i Sverige. Av alla som gifte sig under år 2020 skrev cirka 25% av brudparen äktenskapsförord. Att det idag är allt vanligare att skriva äktenskapsförord beror på ett flertal olika faktorer.  

Idag ses det inte längre som tabu att öppet tala om pengar och ekonomi. Allt fler börjar även bli mer realistiska när de planerar sina bröllop i och med att den större delen av de som gifter sig idag är äldre. Detta innebär att de flesta redan har arbetat upp en stabil ekonomi och egendom innan de träffat sin partner.  

Även skilsmässor från tidigare kan påverka skrivandet att äktenskapsförord då man inte vill göra misstaget att gifta sig mer än en gång utan att äktenskapsförord.  

Hur skriver man ett äktenskapsförord? 

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal, där båda makarna undertecknar avtalet med deras signaturer. Sedan behöver äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att det ska bli giltigt.  

Att skriva ett äktenskapsförord rekommenderas i regel innan själva vigseln, för att brudparet ska ha kunnat diskutera fram de ekonomiska delarna innan vigseln och att de är överens om hur de vill att äktenskapsförordet ska se ut och vilka delar det bör innehålla. Men detta är dock inget måste, det går även att skriva äktenskapsförord efter vigseln eller flera år efteråt.   

Vad händer om ni väljer att inte skriva äktenskapsförord? 

Om ni väljer att inte skriva ett äktenskapsförord så kommer ni att behöva dela lika på allt om ni sedan skiljer er. Detta gäller verkligen all egendom, även den som ni ägt själva innan giftermålet. Detta innebär exempelvis den ena makens företag eller ett fritidshus. För delning av egendomar tillhör även era aktier eller andra investeringar.  

Någonting som många heller inte är medvetna om är att den andre makens skulder även kommer att påverka en skilsmässa. Vid dessa fall där ena partnern är överskuldsatt så kommer ni endast dela på den andra partnerns egendomar.

Dessa aspekter är därför otroligt viktiga att ha i åtanke innan ni gifter er. Ett äktenskapsförord är inte till för att partnern med mest egendomar ska vara skyddad, utan är till för att det vid en skilsmässa ska bli rättvist för båda. 

Lämna en kommentar